ปั๊มสูบจ่ายสารเคมีจากถัง

ปั๊มสูบจ่ายสารเคมีจากถัง

โทรศัพท์ : 020969898
กรอง
ต่อหน้า

25 รายการ

กำหนดทิศทางจากมากไปน้อย
กรอง
ต่อหน้า

25 รายการ

กำหนดทิศทางจากมากไปน้อย
กลับไปด้านบน
ปั๊มสูบจ่ายสารเคมีจากถัง

ปั๊มสูบจ่ายสารเคมีจากถัง “ก่อนการสั่งซื้อควรแจ้ง Material Safety Data Sheet และกรอกแบบฟอร์ม เพื่อคัดเลือกผลิตภัณฑ์ ให้เหมาะสมกับการใช้งาน เนื่องจากสารเคมีแต่ละ ชนิดมีความเข้มข้นแตกต่างกัน และส่งผลต่อการกัดกร่อนซีลภายใน และวัสดุตัวเรือนปั๊มที่ต่างกัน” *ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยน/คืนทุกกรณี