โครงแขวนถุงขยะ

เลือกซื้อโดย
ตัวเลือกการช้อปปิ้ง
โทรศัพท์ : 020969898
กรอง
ต่อหน้า

2 รายการ

กำหนดทิศทางจากมากไปน้อย
  1. โครงแขวนถุงขยะ แบบใช้มือเปิด สีขาว 450x380x870 มม. GT-3545
    รหัส: H050900001
  2. โครงแขวนถุงขยะ แบบเท้าเหยียบ สีขาว 450x380x870 มม. GT-3545P
    รหัส: H050900003
กรอง
ต่อหน้า

2 รายการ

กำหนดทิศทางจากมากไปน้อย
กลับไปด้านบน