ชุดตะขอแขวนแบบตะขอเหล็ก Flexi MAX

เลือกซื้อโดย
ตัวเลือกการช้อปปิ้ง
โทรศัพท์ : 020969898
กรอง
ต่อหน้า

3 รายการ

กำหนดทิศทางจากมากไปน้อย
กรอง
ต่อหน้า

3 รายการ

กำหนดทิศทางจากมากไปน้อย
กลับไปด้านบน

Packing

แหล่งจำหน่ายอุปกรณ์หีบห่อ แบบครบวงจร

ชุดตะขอแขวนแบบตะขอเหล็ก Flexi MAX

ชุดตะขอแขวนแบบตะขอเหล็ก Flexi MAX

จำหน่าย แผนแขวงเครื่องมือช่าง ชุดตะขอแขวนแบบตะขอเหล็ก Flexi MAX

เจนบรรเจิด ผู้ผลิตและจำหน่าย แผนแขวงเครื่องมือช่าง ชุดตะขอแขวนแบบตะขอเหล็ก Flexi MAX ผ่านการทดสอบการกดแรงสูง (AG-15 100 KN) ภายใต้แบรนด์ Flexi คุณภาพพรีเมี่ยม