สารดูดความชื้น

เลือกซื้อโดย
ตัวเลือกการช้อปปิ้ง
โทรศัพท์ : 020969898
กรอง
ต่อหน้า

1 รายการ

กำหนดทิศทางจากมากไปน้อย
กรอง
ต่อหน้า

1 รายการ

กำหนดทิศทางจากมากไปน้อย
กลับไปด้านบน

Packing

แหล่งจำหน่ายอุปกรณ์หีบห่อ แบบครบวงจร

สารดูดความชื้น

สารดูดความชื้น

จำหน่าย สารดูดความชื้น Silica Gel 500 กรัม

เจนบรรเจิด ผู้นำอันดับ 1 จำหน่าย สารดูดความชื้นสำหรับใช้งานร่วมกับถุงกันน้ำอเนกประสงค์ ช่วยลดโอกาสการเกิดเชื้อรา และกลิ่นอับ