อุปกรณ์ตัดแต่งสวน

เลือกซื้อโดย
ตัวเลือกการช้อปปิ้ง
โทรศัพท์ : 020969898
กรอง
ต่อหน้า

14 รายการ

กำหนดทิศทางจากมากไปน้อย
 1. กรรไกรตัดกิ่งปากโค้ง ด้ามหุ้มยาง DGT2503
  รหัส: E080100011
 2. กรรไกรตัดกิ่งปากโค้ง ด้ามหุ้มยาง DGT2504
  รหัส: E080100012
 3. กรรไกรตัดกิ่งปากตรง ด้ามหุ้มยาง DGT2510
  รหัส: E080100014
 4. กรรไกรตัดกิ่ง ด้ามอะลูมิเนียม DGT2506
  รหัส: E080100013
 5. กรรไกรตัดหญ้า ด้ามหุ้มยาง DGT2505
  รหัส: E080350002
 6. กรรไกรตัดกิ่ง 8 นิ้ว Hoteche 353805
  รหัส: E080100007
 7. กรรไกรตัดกิ่ง 8 นิ้ว Hoteche 353809
  รหัส: E080100009
 8. กรรไกรตัดกิ่ง 8 นิ้ว Hoteche 353810
  รหัส: E080100010
 9. กรรไกรตัดกิ่ง 8 นิ้ว Hoteche 353808
  รหัส: E080100008
 10. กรรไกรตัดหญ้า ด้ามอะลูมิเนียม 25.5 นิ้ว Hoteche 352251
  รหัส: E080350001
 11. ชุดกรรไกรทำสวน 3 ชิ้น Hoteche 355001
  รหัส: E080150001
 12. เลื่อยตัดกิ่งไม้ ด้ามเหล็ก 14" B051-2520
  รหัส: E040800002
 13. เลื่อยตัดกิ่งไม้ ด้ามพลาสติก 14" B051-2510
  รหัส: E040800001
 14. เลื่อยพับ 7" B051-2580
  รหัส: E040800003
กรอง
ต่อหน้า

14 รายการ

กำหนดทิศทางจากมากไปน้อย
กลับไปด้านบน