ปืนยิงลวดเย็บ

เลือกซื้อโดย
ตัวเลือกการช้อปปิ้ง
โทรศัพท์ : 020969898
กรอง
ต่อหน้า

6 รายการ

กำหนดทิศทางจากมากไปน้อย
 1. ปืนยิงลวดเย็บ 4-8 มม. - Hoteche #170101
  รหัส: E033000003
 2. ปืนยิงลวดเย็บ 6-14 มม. - Hoteche #170103
  รหัส: E033000004
 3. ปืนยิงลวดเย็บ 6-14 มม. TR150
  รหัส: E033000001
 4. ลวดเย็บ 4-8 มม. - Hoteche #175306
  รหัส: E039800009
 5. ลวดเย็บ 6-14 มม. - Hoteche #171044
  รหัส: E039800008
 6. ลวดเย็บ 5/16" (8 มม.) Stanley (1/1000) TRA705T
  รหัส: E039800003
กรอง
ต่อหน้า

6 รายการ

กำหนดทิศทางจากมากไปน้อย
กลับไปด้านบน