ลูกบ๊อกลม

เลือกซื้อโดย
ตัวเลือกการช้อปปิ้ง
โทรศัพท์ : 020969898
กรอง
ต่อหน้า

13 รายการ

กำหนดทิศทางจากมากไปน้อย
 1. ชุดถาดลูกบ๊อกลม 36 ชิ้น 3/8" และ 1/2" 6 เหลี่ยม 94609914
  รหัส: E031400073
 2. ลูกบ๊อกลมสั้น ขอบบาง 1/2" 6 เหลี่ยม 17 มม. 94634310T
  รหัส: E031400076
 3. ลูกบ๊อกลมสั้น ขอบบาง 1/2" 6 เหลี่ยม 19 มม. 94634312T
  รหัส: E031400077
 4. ลูกบ๊อกลมสั้น ขอบบาง 1/2" 6 เหลี่ยม 21 มม. 94634314T
  รหัส: E031400078
 5. ลูกบ๊อกลมสั้น 1/2" 6 เหลี่ยม 14 มม. (เมตริก) 94634307
  รหัส: E031400054
 6. ลูกบ๊อกลมสั้น 1/2" 6 เหลี่ยม 17 มม. (เมตริก) 94634310
  รหัส: E031400055
 7. ลูกบ๊อกลมสั้น 1/2" 6 เหลี่ยม 19 มม. (เมตริก) 94634312
  รหัส: E031400056
 8. ลูกบ๊อกลมสั้น 1/2" 6 เหลี่ยม 21 มม. (เมตริก) 94634314
  รหัส: E031400057
 9. ลูกบ๊อกลมยาว ขอบบาง 1/2" 6 เหลี่ยม 17 มม. 94634410T
  รหัส: E031400079
 10. ลูกบ๊อกลมยาว ขอบบาง 1/2" 6 เหลี่ยม 19 มม. 94634412T
  รหัส: E031400080
 11. ลูกบ๊อกลมยาว ขอบบาง 1/2" 6 เหลี่ยม 21 มม. 94634414T
  รหัส: E031400081
 12. ข้อต่อบ๊อกลม 1/2" 94634703
  รหัส: E031600012
 13. ข้อต่ออ่อนบ๊อกลม 1/2" 94634719
  รหัส: E031600013
กรอง
ต่อหน้า

13 รายการ

กำหนดทิศทางจากมากไปน้อย
กลับไปด้านบน