พัดลมเพดาน-พัดลมโคจร

เลือกซื้อโดย
ตัวเลือกการช้อปปิ้ง
โทรศัพท์ : 020969898
กรอง
ต่อหน้า

9 รายการ

กำหนดทิศทางจากมากไปน้อย
 1. พัดลมโคจร 16" สีขาว HT-C16M8(N)
  รหัส: G020500010
 2. พัดลมโคจร แบบสวิตช์ 16" สีขาว HT-C16M7(S)
  รหัส: G020500003
 3. พัดลมโคจร แบบสวิตช์ 18" สีขาว HE-C18M1(S)
  รหัส: G020500005
 4. พัดลมโคจร แบบรีโมท 16" สีขาว HT-C16R1(S)
  รหัส: G020500004
 5. พัดลมโคจร แบบรีโมท 18" สีขาว HT-C18R1(S)
  รหัส: G020500006
 6. พัดลมเพดาน 48 นิ้ว สีขาว ฮาตาริ C48M1
  รหัส: G020500013
 7. พัดลมเพดาน 48 นิ้ว สีดำ ฮาตาริ C48M1
  รหัส: G020500014
 8. พัดลมเพดาน 56 นิ้ว สีขาว ฮาตาริ C56M1
  รหัส: G020500015
 9. พัดลมเพดาน 56 นิ้ว สีดำ ฮาตาริ C56M1
  รหัส: G020500016
กรอง
ต่อหน้า

9 รายการ

กำหนดทิศทางจากมากไปน้อย
กลับไปด้านบน