อุปกรณ์การแพทย์สเตนเลส

เลือกซื้อโดย
ตัวเลือกการช้อปปิ้ง
โทรศัพท์ : 020969898
กรอง
ต่อหน้า

21 รายการ

กำหนดทิศทางจากมากไปน้อย
 1. กระป๋องสเตนเลส 12 ซม. 1254
  รหัส: C101100001
 2. กระป๋องสเตนเลส 18 ซม. 1255
  รหัส: C101100002
 3. กระป๋องสเตนเลส 125 ซีซี. 1219
  รหัส: C101000001
 4. กระป๋องสเตนเลส 250 ซีซี. 1220
  รหัส: C101000002
 5. กระป๋องสเตนเลส 500 ซีซี. 1221
  รหัส: C101000003
 6. กระป๋องสเตนเลส 1000 ซีซี. 1222
  รหัส: C101000004
 7. ถ้วยยาเม็ดสเตนเลส - MAGNATE 0341
  รหัส: H092140001
 8. ถ้วยยาน้ำสเตนเลส 2 ออนซ์ - MAGNATE 0342
  รหัส: H092145001
 9. ถ้วยไอโอดีน 2 ออนซ์ - MAGNATE 0351
  รหัส: H092130001
 10. ถ้วยไอโอดีน 6 ออนซ์ - MAGNATE 0352
  รหัส: H092130002
 11. ถ้วยไอโอดีน 14 ออนซ์ - MAGNATE 0353
  รหัส: H092130003
 12. กระปุกสเตนเลสพร้อมฝา - MAGNATE 1101
  รหัส: H090200011
 13. กล่องเพาะเชื้อสเตนเลสพร้อมฝา 60x20 มม. - MAGNATE 1223
  รหัส: H092000001
 14. กล่องเพาะเชื้อสเตนเลสพร้อมฝา 75x20 มม. - MAGNATE 1224
  รหัส: H092000002
 15. กล่องเพาะเชื้อสเตนเลสพร้อมฝา 90x17 มม. - MAGNATE 1225
  รหัส: H092000003
 16. กล่องเพาะเชื้อสเตนเลสพร้อมฝา 90x20 มม. - MAGNATE 1226
  รหัส: H092000004
 17. กล่องเพาะเชื้อสเตนเลสพร้อมฝา 120x20 มม. - MAGNATE 1227
  รหัส: H092000005
 18. ที่กดลิ้นสเตนเลส 13 ซม. - MAGNATE 0230
  รหัส: H092160001
 19. ที่กดลิ้นสเตนเลส 15 ซม. - MAGNATE 0231
  รหัส: H092160002
 20. ที่กดลิ้นสเตนเลส 17 ซม. - MAGNATE 0232
  รหัส: H092160003
 21. ที่กดลิ้นสเตนเลส 19 ซม. - MAGNATE 0233
  รหัส: H092160004
กรอง
ต่อหน้า

21 รายการ

กำหนดทิศทางจากมากไปน้อย
กลับไปด้านบน