เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น

เลือกซื้อโดย
ตัวเลือกการช้อปปิ้ง
โทรศัพท์ : 020969898
กรอง
ต่อหน้า

11 รายการ

กำหนดทิศทางจากมากไปน้อย
 1. เครื่องวัดความชื้น แบบดิจิตอล MHT-381SD
  รหัส: E071800008
 2. เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น LP3300
  รหัส: E071800010
 3. เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น - LP LP3010
  รหัส: E071820001
 4. เครื่องวัดอุณหภูมิดิจิตอล - LP LP1002
  รหัส: E071800017
 5. ปรอทวัดอุณหภูมิ SATO Miluno-TZ
  รหัส: E071800006
 6. เครื่องวัดอุณหภูมิดิจิตอล - LP LP1012
  รหัส: E071800018
 7. เครื่องวัดความชื้นวัสดุ Lutron PMS-713
  รหัส: E073200001
 8. เครื่องวัดความชื้นในดิน Lutron PMS-714
  รหัส: E073250001
 9. เครื่องวัดอุณหภูมิดิจิตอล Lutron PTM-806
  รหัส: E071830001
กรอง
ต่อหน้า

11 รายการ

กำหนดทิศทางจากมากไปน้อย
กลับไปด้านบน