อุปกรณ์การแพ็คสินค้า

อุปกรณ์การแพ็คสินค้า

โทรศัพท์ : 020969898
กรอง
ต่อหน้า

2 รายการ

กำหนดทิศทางจากมากไปน้อย
กรอง
ต่อหน้า

2 รายการ

กำหนดทิศทางจากมากไปน้อย
กลับไปด้านบน
อุปกรณ์การแพ็คสินค้า
ออกแบบตามหลักการยศาสตร์ ช่วยให้งานบรรจุสินค้าง่าย สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ช่วยให้การบรรจุหีบห่อ เสร็จสมบูรณ์ได้ในที่ที่เดียว