สายพานลำเลียง แบบล้อสเก็ต

เลือกซื้อโดย
ตัวเลือกการช้อปปิ้ง
โทรศัพท์ : 020969898
กรอง
ต่อหน้า

4 รายการ

กำหนดทิศทางจากมากไปน้อย
กรอง
ต่อหน้า

4 รายการ

กำหนดทิศทางจากมากไปน้อย
กลับไปด้านบน

Packing

แหล่งจำหน่ายอุปกรณ์หีบห่อ แบบครบวงจร

สายพานลำเลียง แบบล้อสเก็ต

สายพานลำเลียง แบบล้อสเก็ต

จำหน่าย สายพานลำเลียง แบบล้อสเก็ตเหล็ก และล้อพลาสติก

เจนบรรเจิด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายจำหน่าย สายพานลำเลียง แบบล้อสเก็ตเหล็ก และล้อพลาสติก เหมาะใช้ในงานลำเลียงในแนวราบ เช่น ในตู้คอนเทนเนอร์ งานขนส่ง ศูนย์กระจายสินค้า ตลอดจนสายงานบรรจุ หีบห่อผลิตภัณฑ์ เป็นต้น เป็นอุปกรณ์ลำเลียงสินค้าที่มีความคล่องตัวปรับเปลี่ยนได้ตามสภาพใช้งาน เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ลดการใช้แรงงานคนและประหยัดพื้นที่