อุปกรณ์เสริมสำหรับรถยกถังน้ำมัน

เลือกซื้อโดย
ตัวเลือกการช้อปปิ้ง
โทรศัพท์ : 020969898
กรอง
ต่อหน้า

10 รายการ

กำหนดทิศทางจากมากไปน้อย
 1. อุปกรณ์ยกและหมุนด้วยงารถยก DAC-285
  รหัส: A249800001
 2. อุปกรณ์ยกถัง แบบหนีบขอบถัง 360 กก. DAG-1
  รหัส: A249800002
 3. อุปกรณ์ยกถัง แบบหนีบขอบถัง 720 กก. DAG-2
  รหัส: A249800003
 4. อุปกรณ์หิ้วถังแนวตั้ง หมุนถังด้วยมือ DALM-800
  รหัส: A249800007
 5. อุปกรณ์หิ้วถังแนวตั้ง หมุนถังด้วยโซ่ทด DALG-800
  รหัส: A249800008
 6. อุปกรณ์คีมจับขอบถัง แนวตั้ง 500 กก. DAL-500
  รหัส: A249800010
 7. อุปกรณ์คีมจับขอบถัง แนวนอน 500 กก. DAN-500
  รหัส: A249800011
 8. ปลอกสวมงาเพื่อเกี่ยวชุดหิ้ว 1000 กก. DAH-10
  รหัส: A249800012
 9. ปลอกสวมงาเพื่อเกี่ยวชุดหิ้ว 2500 กก. DAH-25
  รหัส: A249800013
กรอง
ต่อหน้า

10 รายการ

กำหนดทิศทางจากมากไปน้อย
กลับไปด้านบน